Polub NaszePanstwo.pl na   

Wydarzenia - maj II.

9 maja. Putin, na swojej paradzie zwycięstwa – „Oświecona Europa nie od razu dostrzegła zagrożenie ze strony ideologii nazizmu. Trzeba pamiętać, że to doprowadziło do krwawej wojny”.  Fajnie !!!   Tyle tylko, że ta oświecona Europa od prawie 22 miesięcy prowadziła już  z nazizmem wojnę, gdy Stalin wspólnie z Hitlerem zagarniali kolejne kraje  a Moskwa aktywnie współpracowała z Berlinem, powiększając potencjał wojenny III Rzeszy, podbijającej Francję i bombardującej Wielką Brytanię. Jeszcze w czerwcu 1941, w przeddzień napaści na ZSRR, durny Stalin wysyłał Hitlerowi zboże i ropę naftową, którą ten zatankował czołgi jadące na Moskwę. Moskwa pomnażała więc moce Hitlera jeszcze długo po tym, gdy oświecona Europa zrozumiała swój błąd i przystąpiła do walki. O tym jednak Wołodia nawet nie wspomniał. Nie powiedział też, że gdyby Rosja nie przystąpiła do wojny po stronie Niemiec w 1939 (układ Ribbentrop – Mołotow), Hitler prawdopodobnie nie odważyłby się zaatakować Polski i tym samym rozpocząć II wojnę światową.
Z parady wynika że to Putin wygrał tą wojnę. Zademonstrowany sprzęt wojskowy nie czci pamięci okrucieństw wojny, jest raczej wyrazem pogardy dla ludzkiego życia. Weterani wojenni się nie liczą, miliony poległych i zamordowanych się nie liczą. Liczy się czczenie imperialnej polityki tego kacyka, zabór znacznej części Ukrainy z uśmierceniem mnóstwa ludzi i ogromnymi zniszczeniami tego sąsiedniego kraju, o którym mówiono nie tak jeszcze dawno, że jest bliźniakiem Rosji. Faktem stała się rehabilitacja najbardziej agresywnych elementów historii Soviet Union.

Rosja stara się wymazać z historii pierwszy etap wojny, kiedy była koalicjantem Hitlera, ściśle z nim współpracowała, szkoliła nawet niemieckich żołnierzy ze „szczególnych aspektów” postępowania z wrogiem. Doświadczenia z działalności Gułagów okazały się dla Niemców bardzo przydatne. Z tego względu dla Rosji II wojna światowa, to jedynie tak zwana Wojna Ojczyżniana, o dwa prawie lata krótsza od naszej wojny.
Z tego względu chociażby nasza pamięć o tej wojnie i jej następstwach (gwałty i zniszczenia dokonane przez „wyzwolicieli”, morderstwa i zsyłki, likwidacja AK i podziemia, kilkadziesiąt lat sowietyzacji, korekty granic, …) jest zupełnie inna niż pamięć Rosjan, odpowiednio jeszcze zmodyfikowana przez ich propagandę. Z tego też względu musimy przypominać prawdziwe fakty z historii a obchody celebrować raczej na wzór Parady Schumana, unikając jak ognia kroku marszowego.

Putin do prezydenta Zemana po defiladzie w Moskwie – „Bardzo liczymy na to, że uda nam się nie tylko odbudować nasze relacje z UE jako całością, Europą Wschodnią i Czechami, ale także je rozwinąć. Z powodu wzajemnych sankcji wszyscy ponoszą straty, nie ma w tym nic dobrego”. Święte słowa, Wołodia! Europa jest na to w pełni otwarta. Wystarczy oddać Krym, wycofać się z Ukrainy i przestać tam mącić, wypłacić jej odszkodowania za poczynione zniszczenia. To bardzo mało jak na korzyści, które Rosja ponownie zacznie uzyskiwać dzięki normalizacji stosunków z cywilizowanym światem.

11 maja. Ale się nam w tej pierwszej turze narobiło! Frekwencja marna, ponad połowa uprawnionych nie poszła głosować. Nieznacznie wygrał Duda, za to antysystemowy (jak sam o sobie mówi) Kukiz uzyskał ponad 20 procent głosów. Duda  wygrał w siedmiu województwach, Komorowski w dziewięciu. Duda wygrał zdecydowanie na wsi, Komorowski w miastach. Kukiza poparła młodzież. Co będzie dalej, w drugiej turze? Z jednej strony widać, że ludzie chcą zmian (Kukiz). Z drugiej, ci chcący zmian, szczególnie ludzie młodzi, nie bardzo zdają sobie sprawę ze skutków.  JOW-y, podstawowy postulat Kukiza, zostały już sprawdzone w wyborach do senatu i niższych stopni samorządów – rad gminnych nie będących miastami na prawach powiatu. Widać też jak działają, choćby na przykładzie Wielkiej Brytanii i wielu innych krajów – taki system istnieje w około trzydziestu  procentach krajów całego świata. Komentatorzy uważają, że JOW-y prowadzą do ograniczenia ilości partii w parlamencie, do silnego betonowania sceny politycznej. Ich wprowadzenie w wyborach do Sejmu spowoduje, prawdopodobnie, że ilość partii tam występujących ulegnie zmniejszeniu. Prawdopodobnie zostałyby tam jedynie PO i PIS. Jeśli wierzyć tym analizom, to Kukiz zadziałał przeciwko sobie, ponieważ partia, czy inaczej nazywający się twór, który zamierza stworzyć, przepadnie w wyborach parlamentarnych i do Sejmu wszedłby pewnie jedynie sam Kukiz. Podobnie stałoby się z partią Korwin. Z tego też względu przeciwne JOW-om są SLD i PSL, bo miałyby poważne kłopoty z wprowadzeniem do Sejmu większej ilości swoich przedstawicieli.

W tej sytuacji ciekawie zagrał dzisiaj Prezydent Komorowski. Zapowiedział on referendum w sprawie JOW-ów właśnie, w sprawie finansowania partii politycznych z budżetu oraz w sprawie interpretacji prawa podatkowego.

Prymas Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, zbojkotował uroczystości bierzmowania w parafii Staw koło Słupi. Powodem było to, że mieszkańcy nie chcą oddać archidiecezji  parafialnej ziemi, leżącej w pobliżu strefy ekonomicznej. Proboszcz parafii i jej mieszkańcy dowiedzieli się z pisma sądowego, że parafię wykreślono z ksiąg wieczystych, gdzie figurowała jako współwłaściciel gruntów a te w całości przejęła archidiecezja gnieżnieńska.  Ta ostatnia nie poinformowała parafii o przejęciu i sama sobie przekazała te grunty jako darowiznę, korzystając z upoważnienia zmarłego już, byłego proboszcza parafii. Parafia zgłosiła sprawę do prokuratury a sąd w Poznaniu uznał, że kuria nie miała prawa dokonać takich zmian w księdze wieczystej. Metropolita gnieźnieński odwołał więc proboszcza, współpracującego ze swoimi parafianami, rozwiązał radę ekonomiczną parafii i odwołał bierzmowanie. W wyniku silnego nacisku parafian, wyrażonego w specjalnym piśmie, bierzmowanie się odbyło ale sakramentu tego, z upoważnienia metropolity, udzielił proboszcz z sąsiedniej parafii. Tak to tu i ówdzie przestrzegana jest nauka „nie gromadźcie skarbów na ziemi” przez tych, którzy ją z zapałem głoszą. Parafianie, walczący o swoją ziemię i odwołanego proboszcza chcą powiadomić  o tym Papieża Franciszka, ale nie przez sekretariat w Watykanie a za pośrednictwem mediów włoskich, które on czytuje.

PGNiG pozwało spółki Gazpromu do arbitrażu w Trybunale Arbitrażowym z siedzibą w Sztokholmie w sprawie cen za gaz płaconych przez Polskę. Stało się to po upływie sześciu miesięcy od daty wniosku o renegocjację warunków cenowych kontraktu jamalskiego z 25 września 1996 roku. Dobrze! Powinno to pozwolić odzyskać  część pieniędzy, które przepłaciliśmy Rosji, wykorzystującej pozycję monopolisty. Teraz Polska może im pokazać środkowy palec, bo za chwilę będzie niezależna w imporcie gazu z dowolnego żródła. Albo więc będą nas traktować na równi z Niemcami i Francją albo niech sobie wsadzą ten gaz gdzie chcą.

W latach 2014-23 ma powstać u nas 2,2 tysiąca kilometrów dróg krajowych, w tym 35 obwodnic. Łączny koszt około 93 miliardów złotych. Niemal trzecia ich część (810 km) ma być zbudowana w technologii betonowej. Według GDDKiA  trwałość drogi betonowej wynosi przynajmniej 30 lat. Droga asfaltowa wymaga wymiany warstwy ścieralnej co 7 -10 lat a warstw niższych co 10-15 lat. Koszt budowy w obu technologiach jest podobny a głośność nawierzchni zbliżona.

17 maj. Pierwsza debata przedwyborcza Dudy i Komorowskiego. Większość komentatorów uważa, że Komorowski „rozjechał” Dudę. Ten ostatni nie udzielił ani jednej, konkretnej odpowiedzi na zadane pytania, zamiast tego operował wyłącznie wyuczonymi frazesami i populistycznymi formułkami. Wiele razy podkreślał, że jest doktorem prawa. Z jego „klasy” wynika jednak, że jest jedynie doktorzyną, jakich mamy w Polsce „na pęczki”, bez – jak sądzę –  egzaminu maturalnego z matematyki. Widać to wyrażnie w bezpośrednim starciu z człowiekiem logicznie myślącym, jak Prezydent  Komorowski. W naszym kraju nie brakuje byle jakich doktorów i profesorów, mamy natomiast niedobór ludzi potrafiących kojarzyć fakty i na ich bazie wysuwać konstruktywne propozycje.

„Wydarzenia”, które piszę od kilku miesięcy, są rodzajem kroniki, a ponieważ jestem zdecydowanym zwolennikiem Prezydenta Komorowskiego w tych wyborach, parę co celniejszych cytatów z jego wypowiedzi  w debacie:

„Łatwo mówić o zgodzie, ale trudniej ja wprowadzać w życie. Trzeba stosować kompromis polityczny. Przykładem jest kwestia In vitro. Tu jest z pana (AD) strony brak szacunku dla tych, którzy myślą inaczej.             Mówił pan, że nie należy blokować zatrudniania młodych ludzi. Niech pan powie, czy przypadkiem nie blokuje pan etatu na uczelni wyższej w Krakowie od dziewięciu lat? – I to jest właśnie różnica między teorią a praktyką.          Ja nic nie muszę zmieniać w swoich poglądach na temat JOW – ów. Zawsze popierałem ich wprowadzenie tam, gdzie jest to realnie możliwe. W roku 2010 podpisałem Ustawę wprowadzającą JOW – y na poziomie rad gminnych i w Senacie. Jest blokada w Konstytucji, jeżeli chodzi o JOW – y w wyborach do Sejmu. Stąd proponuję zmianę w Konstytucji, która niczego nie przesądza, ale odblokowuje możliwość ewentualnej zmiany ustalonej w tej kwestii. PIS zawsze sprzeciwiało się JOW - om i wydaje mi się, że pan dzisiaj, czysto wyborczo sugeruje, że coś jest tu do dyskusji,          Kto nie dostrzega tego, co stało się w Jedwabnem, zamyka oczy na prawdę historyczną. Trzeba stawać w prawdzie, często bolesnej prawdzie po to, żeby się z innymi pojednać i budować lepszą przyszłość. Trzeba tu przypominać słynne słowa biskupów polskich i niemieckich – PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE.           Mówił pan bardzo wiele do rolników o wspólnotowej polityce rolnej. Jednak w czasie poprzedniej pana kampanii – do PE – mówił pan, że trzeba stopniowo odchodzić  od wspólnej polityki rolnej, że należy zainwestować w infrastrukturę, zamiast dotować  producentów rolnych. To kiedy pan mówił prawdę?  Czy w zależności od tego, w jakich wyborach bierze pan udział? (I wręczył Dudzie kartkę z jego wypowiedzią o odchodzeniu od wspólnej polityki rolnej).           Ja byłem radykałem w czasach, kiedy była walka z komunizmem. Miałem bardzo niemądre pomysły, kiedy moim guru był pana kolega partyjny, A. Macierewicz. Tylko, że ja się z radykalizmu wyspowiadałem i wyleczyłem. I panu też tego życzę. To pana środowisko hołubi radykałów politycznych. Oni są dzisiaj niebezpieczni.          Jeżeli państwo chcecie Państwa, które głęboko ingeruje w życie prywatne osób, jeżeli chcecie Państwa, które kodeksem karnym, tak jak przy sprawach In vitro, zastępuje wolne sumienie, to głosujcie na kandydata PIS – u. Jeżeli chcecie państwo Polski, która szanuje różnorodność poglądów, która stawia na kompromis polityczny, to mam nadzieję, że zechcecie zagłosować na mnie. Na A. Dudę powinni głosować ci, co chcą Polski, która się pogrąży w konfliktach wewnętrznych, Państwa, które nie ufa obywatelom, wszędzie wietrzy spiski i knucia, Państwa, które zwalcza opozycję wobec siebie. Któremu pasuje, bokiem bądż tyłem odwracać się od UE i szukać wszystkiego, co nas różni z sąsiadami. Ja jestem człowiekiem niezależnym, nie mam żadnego prezesa nad sobą. Dlatego, jeśli chcecie stawiać na wolną Polskę, na kontynuowanie marszu środkiem polskiej drogi, proszę o głosy na mnie”.
Tematy: Władimir Putin

Komentarze  

 
Belfer
+3 [3] #81 Belfer
22 maja 2015, 21:57
Prawem Kalego. ;)
 
 
Belfer
+3 [3] #82 Belfer
22 maja 2015, 22:18
@sunset:
Inna tylko w tym sensie, że wtedy na ołtarzach był Lenin. A cała reszta dokładnie tak, jak opisałeś.
 
 
sunset
+3 [3] #83 sunset
23 maja 2015, 10:46
tiaaaa. :)
stare komuszki miały Lenina, Stalina itp. nowe komuszki mają drób i grzybki. grzybki smaczne zarówno marynowane jak i smażone :)
ponieważ FB stracił jakoś kontenans i zapewne kopie po różnych partyjnych źródłach, aby znaleźć wystarczająco jadowite odpowiedzi, zaznaczę do jego wiadomości, że chodzi o kaczki i rydze :P
 
 
Baca
+3 [3] #84 Baca
24 maja 2015, 20:50
Był kiedyś świetny dowcip rysunkowy Czeczota - pod narysowanym muchomorkiem, podPiS -rydzyk.
A tak poważnie. Prześledziłem w sieci wzmożoną dyskusję polityczną i bywają tam ciekawe pomysły, np żeby urzędników obciążyć odpowiedzialnością za decyzje. Wspaniały temat do dyskusji. Uważam, że urzędnika, który podjął idiotyczną decyzję należy zwolnić z pracy, tak jak pijanemu kierowcy zabiera się prawo jazdy.
Uważam też, że warto zmienić organizację naszego serwisu, tak by istniały równolegle czasowo różne tematy. W tej chwili nowy temat praktycznie zakrywa poprzednie. Trudno też do nich wrócić bo brak wykazu tematów. Mówiąc o naszym państwie moglibyśmy równolegle dyskutować na kilka tematów.
Do tematu jw dodałbym temat - pytanie jakie pojawi się na referendum - jak finansować partie polityczne. To chyba ważniejsze niż JOW. Moim zdaniem tak jak finansujemy organizacje pożytku publicznego - przez odpis podatkowy. Corocznie dyscyplinowalibyśmy polityków, a nie tylko przy wyborach, dodatkowo w bardzo przekonywujący sposób. To i tak nasze pieniądze! Na początek dla sprawdzenia mogłoby to być jedno ze źródeł. Mam tu pewne projekty i przemyślenia, które chciałbym przedyskutować w odpowiednim gronie.
 
 
Belfer
+4 [4] #85 Belfer
24 maja 2015, 22:55
A spieprzajdziadu.com nieczynne...
 
 
sunset
+4 [4] #86 sunset
24 maja 2015, 23:03
ma ktoś namiary na ówczesnego szefa SD?
 
 
Taurus
+5 [5] #87 Taurus
24 maja 2015, 23:18
Wszystko wskazuje na to, że wygrał Andrzej Duda. Trzeba mu pogratulować i czekać na spełnienie licznych, wyborczych obietnic. Jestem przekonany, że ani PO, ani PSL nie będzie nowego Prezydenta bojkotować, jak to robił PIS z Kaczyńskim na czele w stosunku do Komorowskiego, bo jest to zupełnie inny poziom kultury.
Teraz zacznie się prawdziwe współzawodnictwo o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych i sądzę, że tu już nie będzie PIS - owi lekko.
 
 
Xavras Wyżryn
+5 [5] #88 Xavras Wyżryn
24 maja 2015, 23:29
Pana Dudę czeka cięęęęęęężka prezydentura. Ileż to trzeba zmienić, żeby nic sie nie zmieniło...
 
 
lmt7
+4 [4] #89 lmt7
25 maja 2015, 00:02
Ha, nie pisałem na tym portalu od bodajże pierwszego roku urzędowania prezydenta Komorowskiego i po dzisiejszej nocce wracam chyba do tego. Te lata spokoju i czytania o PiS tylko od święta, ech było minęło...

Wychodzi, że w prawie mojej kategorii wiekowej 30-39 (rocznikowo już tam niestety jestem), wygrał Komorowski. Pamiętamy jakoś jeszcze trochę pamiętne rządy PiSu (ech bodajże pierwsze moje wybory parlamentarne). Nie chcę aby obecne roczniki musiały przejść przez takie same rządy dla uodpornienia na takowe pomysły i liczę że jeden Duda starczy...

Choć z okropnej i złej złośliwości będę część rodziny głosującej an Dude pytał co jakiś czas czy już cofnął im reformę emerytalną...

Choć przeraża mnie to:
- Przez siedem lat był strach i pogarda. Teraz chciałbym zobaczyć strach szczególnie na twarzy Stefana Niesiołowskiego - powiedział Mariusz Kamiński z PiS jeszcze przed upublicznieniem wyników Damianowi Szymańskiemu.
 
 
lmt7
+4 [4] #90 lmt7
25 maja 2015, 00:33
Sorry za trollowanie, ale te dwa cytaty mnie rozśmieszają i przerażają zarazem...ech czemu Muzeum 4 rp zamknięte kiedyż 4 rp wstaje z grobu (oby tylko na chwilkę jak najkrótszą i osinowy kołek).

- Pan prezes jest naprawdę bardzo szczęśliwy i wzruszony tym, co się wydarzyło - tak reakcję Jarosława Kaczyńskiego na wygraną Andrzeja Dudy komentowała szefowa jego sztabu Beata Szydło. Posłanka PIS podkreśliła, że na sukces pracowała cala drużyna, "a jak się ma takiego kandydata, trudno nie wygrać"

- Uważam się za znawcę drogi politycznej i kariery Jarosława Kaczyńskiego. To najbardziej błyskotliwy sukces jeśli chodzi o wizjonerstwo i autorstwo Jarosława Kaczyńskiego - powiedział w TVN24 Jacek Kurski, którego wiązano z kampanią wyborczą Andrzeja Dudy.
 
 
Belfer
+3 [3] #91 Belfer
25 maja 2015, 00:34
Ciekawe. Father bossa jeszcze nie ma? Czyżby zamierzał przejść do opozycji? ;)
Powiem rzecz niepopularną, ale PO zapracowała sobie na ten wynik i na przegraną jesienią. Przez pięć lat wolno było mówić: "Komoruski - morderca prezydenta, uzurpator, wygrał przez pomyłkę" i wsączyło się to wszystkim do głów. Zdaje się, że muszę przyznać rację swojemu koledze Tadeuszowi, który od lat twierdził, że niepociągnięcie do odpowiedzialności Kaczyńskiego, Ziobry i innych za 4RP, to najgorszy błąd i ten błąd się zemści.
Już zaczął się mścić. A to nie jest koniec.
 
 
lmt7
+4 [4] #92 lmt7
25 maja 2015, 00:47
Belfer napisał:
Ciekawe. Father bossa jeszcze nie ma? Czyżby zamierzał przejść do opozycji? ;)
Powiem rzecz niepopularną, ale PO zapracowała sobie na ten wynik i na przegraną jesienią. Przez pięć lat wolno było mówić: "Komoruski - morderca prezydenta, uzurpator, wygrał przez pomyłkę" i wsączyło się to wszystkim do głów. Zdaje się, że muszę przyznać rację swojemu koledze Tadeuszowi, który od lat twierdził, że niepociągnięcie do odpowiedzialności Kaczyńskiego, Ziobry i innych za 4RP, to najgorszy błąd i ten błąd się zemści.
Już zaczął się mścić. A to nie jest koniec.


Hmm o ile pamiętam Kamiński już ma parę latek do odsiedzenia, a i sąd mu zmienił kwalifikację z winy nieumyślnej na umyślną, choć jeszcze apeluje.

Pytanie brzmieć powinno, czy nie zrobilibyśmy "męczenników" z np. takiego Ziobry któremu biedna Pati jak jej tam przynosiłaby paczki żywnościowe na widzeniach...

Liczę że pan Duda zrobi to co ma zrobić i po zatrudnieniu pana Kurskiego, Macierewicza i paru innych na doradców oraz odrobinie typowych zapowiedzianych działań wyborcy zobaczą i przypomną sobie czemu Prezes Kaczyński rządził tylko przez dwa lata...
 
 
Pan Prezes
-4 [4] #93 Pan Prezes
25 maja 2015, 07:10
Parę cytatów z belfra.
Cytat:
Jesteś debilem, podobnie jak twoi idole i niedługo będziecie skansenem średniowiecza we współczesnym świecie.

Jeśli chcemy poważnie dyskutować o polityce, to dajmy spokój dyskusji o kandydatach mających dziwne lub nawet śmieszne nazwiska. Żaden Bubel, Palikot, Ogórek, czy Duda nie mają szans by stać się prezydentem Polski.

Co mam na poparcie swych tez? Nic. Pozostaje Wam jedynie zapisać sobie moje rozważania i za wiele lat przyznać, że miałem rację.
Jak widzisz zapisałem. I nie musiałem czekać wiele lat.
Cóż belfer? Jak to było?
Pycha kroczy przed upadkiem.
www.youtube.com/.../
 
 
Haji
+3 [3] #94 Haji
25 maja 2015, 07:40
Teraz czekamy skąd Duda weźmie pieniądze na spełnienie swoich obietnic. Będzie to bardzo interesujące. Powinien jeszcze dobrać sobie Fotygę na doradcę i będzie się działo kolorowo.
Może trzeba było ludziom tę IVrp przypomnieć?
Fakt, nierozliczenie kaczystów to był największy błąd PO. I nie reagowanie na oskarżenia o zdradę.
Przecież Kaczyński za swoje słowa powinien otrzymać przynajmniej milutki wyrok w zawiasach.
 
 
Pan Prezes
-4 [4] #95 Pan Prezes
25 maja 2015, 08:04
Cytat:
nierozliczenie kaczystów to był największy błąd PO
Mam nadzieję, że PiS tego błędu nie popełni.

tak wierzyłem że znów się uda
na Polaczków z pałacu srać
nie pomogły nad urną cuda
i jak tu nie kląć… k*rwa ich mać!

kumple ze WSI pokpili sprawę
na pomoc nie było ich stać
więc pożegnać muszę Warszawę
i jak tu nie kląć… k*rwa ich mać!

jak się rozpędzą to na jesieni
będą naszych (p)osłów prać
i w sejmie w ławach się zmieni
i jak tu nie kląć… k*rwa ich mać!

oj! – nie zapomnę tego Dudy
czas mi nogi za pas brać
i spadać do Ruskiej Budy
i jak tu nie kląć… k*rwa ich mać!
 
 
Xavras Wyżryn
+4 [4] #96 Xavras Wyżryn
25 maja 2015, 08:42
Hej, Faterku, zrób z tego podhalańska piosenkę! Mam nawet całkiem niezły pomysł na refren:
"Oj, Duda da, oj, Duda da, oj, Duda daaa"
 
 
sunset
+3 [3] #97 sunset
25 maja 2015, 08:44
FB. nie szkaluj i nie kłam...
z Rosją to mają więcej wspólnego PiSowcy i rydzykowcy.
obie siły wspólnie robią jak najwięcej, aby zniszczyć niezależność Polski. tylko nie wprost, a niszcząc jedność narodu polskiego. i jest to najgorsza metoda. zresztą sami częstokroć mówili, że są spadkobiercami Dmowskiego, a Dmowski takie właśnie miał zamiary - współpracę z Rosją.
ale Ty, jak i Twoi szefowie uważają, że kłamstwo wypowiedziane 1000 razy staje się prawdą. więc kłamiesz dalej.
 
 
Belfer
+3 [3] #98 Belfer
25 maja 2015, 09:53
Cytat:
Liczę że pan Duda zrobi to co ma zrobić i po zatrudnieniu pana Kurskiego, Macierewicza i paru innych na doradców oraz odrobinie typowych zapowiedzianych działań wyborcy zobaczą i przypomną sobie czemu Prezes Kaczyński rządził tylko przez dwa lata...
Tyle czasu wytrzymali to i do jesieni wytrzymają, do wygranych wyborów sejmowych.
Cytat:
Teraz czekamy skąd Duda weźmie pieniądze na spełnienie swoich obietnic. Będzie to bardzo interesujące. Powinien jeszcze dobrać sobie Fotygę na doradcę i będzie się działo kolorowo.
Za parę miesięcy okaże się, że nieprawda, że nie było żadnych obietnic, że były co najwyżej pewne propozycje do realizacji w miarę możliwości.
Cytat:
Mam nadzieję, że PiS tego błędu nie popełni.
Jeśli Kaczyński wygra jesienią i zostanie premierem, to tak. Będziemy mieli 5 lat procesów politycznych, żaden oczywiście nie skończy się wyrokiem skazującym, bo jak kogoś skazać za dokonanie zamachu, którego nie było. Ale igrzyska dla wiernej sekty będą.
Cytat:
ale Ty, jak i Twoi szefowie uważają, że kłamstwo wypowiedziane 1000 razy staje się prawdą. więc kłamiesz dalej.
I mają rację, jak widać po wyborach.
 
 
Pan Prezes
-2 [4] #99 Pan Prezes
25 maja 2015, 11:28
Cytat:
bo jak kogoś skazać za dokonanie zamachu, którego nie było.
Żadna twoja teoria nie była prawdziwa, więc i tym razem nie będzie inaczej.
 
 
Taurus
+4 [4] #100 Taurus
25 maja 2015, 12:47
Cytat:

bo jak kogoś skazać za dokonanie zamachu, którego nie było.


Tak, czy inaczej, oprócz podwyższenia płac i wszelakich, innych świadczeń, obniżenia podatków, nie mówiąc już o obniżeniu reformy emerytalnej i zakazania umów "śmieciowych" można się spodziewać, że wrak Tupolewa i słynne skrzynki Putin wkrótce przyniesie nam w zębach, podkulając przy tym swój diabelski ogon a polityka zagraniczna będzie wszystkim przyjazna i - równocześnie - popłynie własnym, polskim nurtem. Polska, która "jest w gruzach" powstanie jak feniks z popiołów i staniemy się wkrótce krajem ogromnej szczęśliwości..
 
 
Belfer
+2 [2] #101 Belfer
25 maja 2015, 13:27
Tak father bossie. Masz rację. Wszystkie moje przewidywania dotyczące wyborów prezydenckich się nie spełniły.
Po części na pewno dlatego, że byłem zwolennikiem Komorowskiego i bagatelizowałem niektóre sygnały za bardzo. Ale przede wszystkim dlatego, że pojawił się X Factor. Czynnik, którego wcześniej nie było, nie był do pewnego momentu widoczny na tyle, by brać go pod uwagę.
Czynnik X to Paweł Szefernaker, który w sposób genialny (choć moralnie naganny) zdobył dla PiS internet. Druga strona nie zaistniała wcale.
Sorry proszę państwa, taki mamy klimat, na Komorowskiego się pluje, rzyga i obsmarowuje, niekorzystne dla Dudy memy się usuwa. Strony takie, jak Nasze Państwo są rzadkie jak jednorożec. Spieprzaj Dziadu nieczynne od miesięcy, nawet nie było skąd brać memów przypominających. Na Facebooku parę zaledwie grup antypisowskich. Fanpage Komorowskiego niemrawy. Za to setki eventów w rodzaju "Wyślijmy Bronka w kosmos", "głosujemy na Dudę" itp.
To nie była porażka, to nie była przegrana, nawet nie klęska. To był kompletny, totalny i całkowity pogrom.
 
 
mk
+3 [3] #102 mk
25 maja 2015, 13:43
Belfer napisał:

To nie była porażka, to nie była przegrana, nawet nie klęska. To był kompletny, totalny i całkowity pogrom.

No coz, takie sa uroki demokracji. Po pierwsze, jak sie siada do szachownicy, to trzeba sie liczyc z tym, ze sie dostanie mata. Po drugie, arogancja nie jest zbyt dobrym doradca. Po trzecie, jak sie samemu nie umie czegos robic, to trzeba poszukac kogos, kto umie i go spytac, a kampanie Prezydenta Komorowskiego trzeba nakrecic i uzywac jako materialu szkoleniowego pod tytulem "jak w 3 miesiace stracic 30 punktow procentowych". Unia reaguje histerycznie, ale ja przypominam sobie histeryczna reakcje Unii po dobrym wyniku wyborczym nacjonalistow Heidera w Austrii, czegoz tam nie bylo, nawet pokrzykiwano o sankcjach, dopoki ktos nie zauwazyl, ze to jednak byly demokratyczne wybory. A obietnicami bez pokrycia skladanymi przez p. Dude to bym sie tak bardzo nie przejmowal - od zawsze wiadomo, ze nikt nie da ci tyle, ile polityk ci obieca. W polskim systemie Prezydent nie ma zbyt wielkiem mocy sprawczej, to nie USA, czy Francja. Oczywiscie, moze dzialac obstrukcyjnie, ale to juz bralismy i dalo sie przezyc. Ja w kazdym razie, mowiac kolokwialnie, wrzucilem na luz, chociaz wynik wyborow nie jest po mojej mysli.
 
 
Pan Prezes
-4 [4] #103 Pan Prezes
25 maja 2015, 13:50
Belfrze, a ja wierzyłem w siłę internetu. Ta część narodu wychowana na telewizji i gazetach typu GW odchodzi do lamusa. Internet wymaga wysiłku intelektualnego, a myślący ludzie potrafili się dowiedzieć kim jest Komorowski. Kto to jest Sumliński. Ilu obywateli odwiedził seryjny samobójca.
Komorowski był idealnym celem do żartów. Dojrzało po prostu pokolenie młodych, a oni mają tą świeżość w pomysłach. Na spieprzajdziadu były żarty na poziomie starych gnypów.
Domena spieprzajdziadu jest na sprzedaż za 80 zł. Nic nie stoi na przeszkodzie ją zakupić i zacząć nowy przemysł pogardy. Nie wyobrażam sobie jednak by z Dudy dało się robić takie żarty jak z Bronka. Nie ten poziom.
aftermarket.pl/.../...
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #104 Pan Prezes
25 maja 2015, 13:58
Cytat:
Sorry proszę państwa, taki mamy klimat, na Komorowskiego się pluje, rzyga i obsmarowuje, niekorzystne dla Dudy memy się usuwa. Strony takie, jak Nasze Państwo są rzadkie jak jednorożec.
Proszę państwa, bo wyznawcy Komorowskiego to obywatele bez inwencji, bez pomysłów. Wystarczyło im wmówić, że jest dobrze, że ładnie, że zielona wyspa i ciepła woda w kranie jest. Mentalność niewolnika. Tymczasem, świat coraz bardziej ucieka, a my go gonimy z wywieszonym ozorem nie mogąc nadążyć, a co dopiero dogonić. Widzą to Polacy za granicą i chcieliby żyć tak w swoim kraju. Mój sąsiad spłodził 7 dzieci i wszystkie wyjechały do GB. Na wybory przyjechali wszyscy z rodzinami i oddali głosy na Dudę.
 
 
Belfer
+3 [3] #105 Belfer
25 maja 2015, 16:07
Cytat:
Mój sąsiad spłodził 7 dzieci i wszystkie wyjechały do GB. Na wybory przyjechali wszyscy z rodzinami i oddali głosy na Dudę.
Pisowscy wyborcy. Symptomatyczne, mogli głosować w GB. :D
 

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze