Polub NaszePanstwo.pl na   

WIELKI NARODOWY TEST PATRIOTYZMU

Edycja I
(Koniecznie wydrukuj i rozwiąż w trosce o los przyszłych pokoleń)
 
1. Kiedy prezydent Kwaśniewski chwiał się nad grobami ofiar w Katyniu, było to:
  1. bezprzykładne lekceważenie polskiego etosu narodowego przez komunistycznego satrapę przywiezionego do Polski na sowieckich taczkach
  2. nasilenie objawów „choroby filipińskiej”
  3. zwykłą ludzka słabość
2. Kiedy oskarżano generała Błasika tudzież Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o spożywanie alkoholu na pokładzie rządowego samolotu, który, na skutek zamachu, został strącony i pogrzebał kwiat polskiej elity patriotycznej:
 
a) była to próba dochodzenia do prawdy o tym, co się zdarzyło
b) był to atak napędzanych  przez obce agentury sił wrogich Polsce na jedynego gwaranta polskiej niepodległości 
c) byłą to próba odwrócenia uwagi od bałaganu panującego w polskiej administracji
 
3. Gdy premiera Tuska, bądź prezydenta Komorowskiego oskarża się o zamach i o to, że mają krew na rękach; publikując okładkę ze zdjęciem, na którym Tusk z Putinem witają się w Smoleńsku i nazywając premiera „zdrajcą” i „mordercą”:
 
a) jest to próba odwrócenia kota ogonem
b)jest to dopuszczalna dyskusja polityczna
c) jest to oczywisty opis stanu spraw w zniewolonej przez „układ” Polsce 
 
4. Gdy publikuje się okładkę z Premierem Jarosławem Kaczyńskim , na której zarzuca się Mu zamach na rozsądek i jedność Polaków, pisząc o Nim per „zamachowiec”:
 
a) jest to atak postkomunistycznej agentury na jedyny ośrodek niezależnego patriotyzmu
w Polsce
b) jest to niesmaczne
c) jest to prawdziwe 
 
5. Gdy minister Ziobro nakazuje prokuratorom bezlitośnie ścigać konkurencję polityczną i urządza konferencje prasowe, na których chce utopić partię koalicyjną lub opozycyjną:
 
a) jest to dialektyczne wykorzystanie wyższej formy niezależności prokuratorów
b) jest to działanie w dobrej wierze prawych ludzi, promowanych w prokuraturach przez siły patriotyczne
c) jest to działanie niedopuszczalne  
 
6. Kiedy rząd Platformy Obywatelskiej oddziela Prokuraturę Generalną od Ministerstwa Sprawiedliwości, jest to:
 
a) zasłona dymna, mająca zaciemniać pełną dyspozycyjność prokuratur i sądów od Platformy Obywatelskiej 
b) jest to działanie w złej wierze nikczemnych ludzi, którzy promują w prokuraturach postkomunistyczne resztki byłego reżimu na usługach obcych agentur 
c) jest to ruch słuszny
 
7. Gdy pada zdanie: „Idiotę mamy za prezydenta”, wystosowane wobec Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mamy do czynienia z:
 
a) brakiem zasad i niedopuszczalną formą
b) przemysłem pogardy i bezrozumnym niszczeniem zaufania obywateli do dostojnego urzędu, jak też do niezwykłego autorytetu, który go piastował
c)trzeźwą oceną sytuacji                   
 
8. Gdy prezydenta Komorowskiego nazywa się „Komo ruskim” i oskarża o agenturalne, postkomunistyczne lub esbeckie powiązania, zarzucając mu znajomości z funkcjonariuszami WSI, jest to:
 
a) trzeźwa ocena sytuacji 
b) próba dyskredytacji urzędu
c) brutalna, ale dopuszczalna forma walki politycznej
 
9.  Kiedy Prezydent Lech Kaczyński podpisywał układ lizboński, była to:

a) rozsądna decyzja geopolityczna              
b)światły kompromis zaakceptowany przez męża stanu
c) zdrada głoszonych poglądów  
 
10. Kiedy prezydent Kwaśniewski wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej:

a) była to rozsądna decyzja geopolityczna 
b) była to zdrada stanu i oddanie suwerenności kraju w obce ręce   
c) była to koniunkturalna decyzja, z której nie można już było się wycofać 

11.Kiedy aresztowano Beatę Sawicką, mieliśmy do czynienia z:

a) obnażeniem złodziejsko – korupcyjnego układu, na straży którego stoją byli, obecni lub przyszli członkowie Platformy Obywatelskiej
b) wykorzystaniem pozycji politycznej do faktycznej walki z korupcją
c) prowokacją zaplanowaną na skompromitowanie partii opozycyjnej przed wyborami
 
12. Kiedy aresztuje się Mariusza Kamińskiego, mamy do czynienia z:

a) prowokacją obliczoną na skompromitowanie partii opozycyjnej przed wyborami, przeprowadzoną za pomocą skorumpowanych prokuratorów i sędziów
b)podejrzanym jeśli chodzi o moment działaniem prokuratury
c) tryumfem sprawiedliwości
 
13. Kiedy PIS przejmuje publiczną telewizję i radio, to według p.p. Wildsteina, Wolskiego, Targalskiego czy pani Lisickiej jest to:
 
a)doprowadzenie do właściwego porządku rzeczy, w którym uciskana patriotyczna większość odzyskuje własność narodową z obcych rąk
b) działanie na granicy prawa, choć nieuniknione, bo wszystkie partie tak postępują
c)zawłaszczeni tego, co nie powinno być politycznie zawłaszczane
 
14. Kiedy prywatne telewizje popierają jedną stronę sceny politycznej, przeciwną PIS, jest to:

a) zblatowany układ kolesi, którzy korzystają z korupcyjnych zleceń reklamowych
b) normalna praktyka w wolnym, demokratycznym kraju 
2) praktyka niedobra z punktu widzenia przepływu informacji 
 
15. Dyskusje nagrane w restauracji „Sowa i Przyjaciele” dowodzą:

a) że w państwie polskim nie dzieje się dobrze, zwłaszcza w jego administracji
b) że znów próbowano wykorzystać podsłuchy do walki politycznej
c) że Platforma Obywatelska to partia złodziejska, którą podstawową racją bytu jest korupcja i „kręcenie lodów”
 
16. Audyt, który wykazał nieprawidłowości w Kasach SKOK dowodzi:

a) że znów próbuje się wykorzystać haki do walki politycznej
b) że rządząca partia polityczna próbuje przykryć spowodowane przez siebie nieprawidłowości drobnymi niedociągnięciami jedynie patriotycznych sił 
c) że PIS to partia, która nie do końca jest przejrzyście finansowana 
 
17. Kiedy sz.p. Wolski i Lisicka ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich apelują, aby nie igrano smoleńskimi trumnami przed wyborami za pomocą ujawnianych stenogramów:

a) wykazują troskę o rodziny ofiar i rozsądek w nawoływaniu do opamiętania
b) nie mają racji 
c) może i mają rację, ale trudno coś poradzić na przecieki z prokuratury
 
18. Kiedy Wiceprezes PIS Antoni Macierewicz powołuje Komisję Parlamentarną i przez niemal pięć lat rozwija teorie rozpylonego helu, działa elektromagnetycznego, jednoczesnych wybuchów i nieistotności drzewa, typ materiałowy: brzoza, jest to:
 
a) troska o rodziny ofiar i nawoływanie do rozsądnego rozwiązania sprawy i ukarania
winnych
b) niedopuszczalna gra polityczna tragedią ofiar i ich rodzin
c) obnażanie mechanizmów, które doprowadziły do zamachu na jednego z dwóch najwybitniejszych Polaków wszechczasów   
 
19. 11.11.2006r panowie - Lepper, Giertych i Sikorski są:

a) cynicznymi politykami potrzebnymi na danym etapie dziejowym 
b)świadomymi patriotami umacniającymi odzyskiwanie przez Polskę międzynarodowego znaczenia  
c) sprzedajnymi politykami o kiepskiej reputacji 
 
20. 11.11.2010r panowie - Lepper, Giertych i Sikorski są:

a) zdrajcami sprawy polskiej i pachołkami sił pragnących zlikwidować  polską niepodległość i suwerenność  
b) cynicznymi politykami niepotrzebnymi na danym etapie dziejowym 
c) tymi samymi osobami, co 11.11.2006r  
 
21. Kiedy w 2007 roku rządzi Premier Jarosław Kaczyński, Polska jest:

a) potężnym i suwerennym krajem zagrażającym interesom Rosji i Niemiec oraz znaczącym partnerem w ramach NATO i UE  
b) krajem o średnim znaczeniu międzynarodowym 
c) krajem o niewielkim znaczeniu międzynarodowym i o reputacji krnąbrnego członka UE
 
22. Kiedy rządzi premier Tusk w roku 2009, Polska jest:

a) krajem o średnim znaczeniu międzynarodowym 
b) suwerennym krajem prowadzącym niezależną politykę międzynarodową 
c) krajem wasalnym wobec ościennych potęg i praktycznie pozbawionym suwerenności
 
23. Marcin Wolski był sekretarzem partyjnym POP, Jerzy Targalski do PZPR należał, a sędzia Andrzej Kryże skazywał na więzienie Komorowskiego za PRL-u:

a) ponieważ są karierowiczami
b) ponieważ wkradli się w łaski sił patriotycznych korzystając z ich chwilowej nieuwagi
c) ponieważ są Wallenrodami o tak silnym pojęciu słuszności, że już wtedy walczyli z systemem „od środka”
 
24. Michnik, Wałęsa i Komorowski są agenturalnymi postkomunistami:

a) ponieważ wkradli się w łaski sił patriotycznych korzystając z ich chwilowej nieuwagi
b) ponieważ tak ich malują wrogowie polityczni
c) ponieważ są zdrajcami o tak nikłym pojęciu słuszności, że już wtedy walczyli z opozycją „od środka” 
 
25. Sędzia skazujący na więzienie Beatę Sawicką jest:

a) pierwszą jaskółką IV RP
b)niezawisłym sędzią 
c) błogosławioną emanacją zrywu patriotycznego likwidującego korupcyjne złogi
postkomunizmu 
 
26.Sędzia skazujący na więzienie Mariusza Kamińskiego jest:

a) koniunkturalistą
b) niezawisłym sędzią 
c) dowodem na przeżarcie środowiska sędziowskiego resortowymi powiązaniami rodem z komunistycznej PRL 
 
27. PIS jest otwarcie prześladowana, ponieważ media są zawłaszczone i dzięki TVN:

a) Polacy są dobrze informowani
b) Polacy są informowani stronniczo            
c) Polacy są manipulowani i oszukiwani od lat 
        
28. Platforma Obywatelska jest hołubiona przez media, ponieważ „Wsieci”, „Radio Maryja”, „Gazeta Polska”, „Uwarzam że”, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, telewizja Wildsteina i Urbańskiego, telewizja Republika, Salon24, „Gość Niedzielny”, itd., itp.:
 
a) stanowią nieistotny ułamek polskiego rynku publicystycznego
b) są duszone i tłamszone złowrogimi siłami platformianego reżimu
c) zbyt wielu ludzi im nie wierzy
 
29. Zdanie: „Kto nie zrobił nic złego, nie musi się obawiać” odnosi się do:

a) rządów Platformy Obywatelskej 
b) żadnego rządu
c) rządów Prawa i Sprawiedliwości
 
PUNKTACJA:
1 – a/15, b/10, c/5    9 – a/10, b/15, c/5          17 – a/15, b/5, c/10        25 – a/10, b/5, c/15
2 – a/5, b/15, c/10    10 – a/5, b/15, c/10        18 – a/10, b/5, c/15        26 – a/10, b/5, c/15
3 – a/5, b/10, c/15    11 – a/15, b/10, c/5        19 – a/10, b/15, c/5        27 – a/5, b/10, c/15
4 – a/15, b/10, c/5    12 – a/15, b/10, c/5        20 – a/15, b/10, c/5        28 – a/10, b/15, c/5
5 – a/15, b/10, c/5    13 – a/15, b/10, c/5        21 – a/15, b/10, c/5        29 – a/5, b/10, c/15
6 – a/10, b/15, c/5    14 – a/15, b/5, c/10        22 – a/10, b/5, c/15
7 - a/10, b/15, c/5    15 – a/10, b/5, c/15        23 – a/5, b/10, c/15
8 – a/15, b/5, c/10    16 – a/10, b/15, c/5        24 – a/10, b/5, c/15
 
WYNIKI:
- Jeśli osiągnąłeś 360 – 435 punktów: jesteś zagorzałym patriotą i oby się tacy na kamieniu rodzili. Doskonale wiesz, w jakich opałach znalazła się Rzeczpospolita, ale wiesz też, że nie ustaną w działaniach te siły, które nie dadzą pogrześć Boga, Ojczyzny i Honoru. Doskonale orientujesz się, kto jest zdrajcą i sprzedawczykiem. Jesteś też obywatelem świadomym, którego nie zwiedzie byle manipulacja i który doskonale wie, kto za jakie sznurki pociąga w chocholim tańcu zdrady narodowej. Brawo!
 
- Jeśli osiągnąłeś 290 – 365 punktów: nie jesteś jeszcze całkiem stracony, ale patriota to z ciebie żaden. Koniecznie przeczytaj książki Jarosława Kaczyńskiego i obficie je cytuj, aby wszyscy widzieli, że potrafisz myśleć samodzielnie. Pamiętaj, że patriotyzm nie jest rzeczą daną i wymaga pracy nad sobą i wrogiem! Jeśli nie chcesz, by wolna Ojczyzna przepadła, koniecznie uwierz w zamach i geniusz Jarosława!
 
- Jeśli osiągnąłeś 145 – 285 punktów: jesteś tak lemingowaty, że to aż nie do wiary! Twój umysł stał się igraszką diabolicznych sił, które dążą do zlikwidowania narodowej suwerenności i majątku. Jesteś codziennie manipulowany już od śniadania przez esbeckie miazmaty i jest wielce prawdopodobne, że między obiadem a kolacją nawet dwukrotnie bardziej. Prawdopodobnie jesteś też osobą powiązaną z resortami, o podejrzanym pochodzeniu etnicznym i nie potrafiącą samodzielnie myśleć. W zasadzie nie ma już dla ciebie nadziei i pewnie byłoby lepiej dla wszystkich, gdybyś jak najszybciej wyemigrował gdzieś między Moskwę a Władywostok.

Komentarze  

 
sunset
+2 [2] #1 sunset
14 kwietnia 2015, 08:39
nie rozwiązywałem, ale prawdopodobnie mój wynik będzie się plasował koło 180, jak znam życie i testy ;-)
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #2 Pan Prezes
14 kwietnia 2015, 08:52
Że też ci się chciało. Ty chyba nie masz nic innego do roboty.
Ale żeby Leppera zestawiać razem z Sikorskim? Kompletne rozdwojenie jaźni.

PS
Portret Maciarewicza niczego sobie.
Zacytuj
 
 
Simon
+3 [3] #3 Simon
14 kwietnia 2015, 16:30
"Ale żeby Leppera zestawiać razem z Sikorskim?"

A nie byli obaj w rządzie PIS? Byli. W rządzie PIS byli słuszni i przyjmowani na rydzykowych salonach? Byli. Poza rządem PIS stali się niesłuszni? Stali. Jarosławowi jest obojętne, kogo najpierw wykorzysta, a potem g. obrzuci? No, najwyraźniej jest.
Czego nie rozumiesz?
Zacytuj
 
 
Baca
+2 [2] #4 Baca
14 kwietnia 2015, 20:45
Simon napisał:
Czego nie rozumiesz?


On nic nie rozumie. Wierzy!
Zacytuj
 
 
sunset
+2 [2] #5 sunset
14 kwietnia 2015, 22:23
baca napisał:
Simon napisał:
Czego nie rozumiesz?


On nic nie rozumie. Wierzy!

touche :D
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-4 [4] #6 Pan Prezes
15 kwietnia 2015, 07:18
Dwóch skurwysynów i zaprzańców postawionych obok Andrzeja Leppera wielkiego patrioty i wspaniałego polityka.
No i proszę spojrzeć:

Cytat:
9. 11.11.2006r panowie - Lepper, Giertych i Sikorski są:
a) cynicznymi politykami potrzebnymi na danym etapie dziejowym
b)świadomymi patriotami umacniającymi odzyskiwanie przez Polskę międzynarodowego znaczenia
c) sprzedajnymi politykami o kiepskiej reputacji
Nie da się wspólnie odpowiedzieć na te pytania.
Oddzielnie owszem.
a - Giertych
c - Sikorski
b - Lepper

Co z tego, że w określonej dacie byli razem. Nie znaliśmy ich wtedy. Po czynach ich poznałem.
Pytania padły dzisiaj.
To wszystko jest bez sensu. Przypomina "Cierpienia młodego Wertera"
Zacytuj
 
 
Belfer
+2 [2] #7 Belfer
15 kwietnia 2015, 09:31
Cytat:
- To Kaczyński zniszczył mojego ojca, nigdy mu tego nie wybaczę - mówi o zmarłym w sierpniu 2011 roku Andrzeju Lepperze jego syn, Tomasz
Cytat:
Otrzymał szansę całkowitej zmiany nie tylko swojego politycznego image'u, ale także swojej politycznej funkcji w naszym życiu publicznym. Z tej szansy nie skorzystał. Po krótkim czasie powrócił do swoich praktyk, powrócił do czegoś, co trzeba określić jednym słowem – warcholstwo. My warcholstwa w żadnym razie nie możemy tolerować. Podjęliśmy wysiłki zmierzające do tego, by rząd utrzymał większość. Jeżeli to się nie powiedzie, jedynym rozwiązaniem będą przyspieszone wybory.
Z oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego, o decyzji odsunięcia Andrzeja Leppera z rządu, wrzesień 2006 h
Cytat:
Wchodził w d... Moskwie, a nie o ludzi się upominał!
Reakcja Jarosława Kaczyńskiego, na wystąpienie Andrzeja Leppera podczas debaty nad odwołaniem tego ostatniego z funkcji wicemarszałka Sejmu, 29 listopada 2001.
To kilka krótkich i łatwych do znalezienia cytatów.
To ogromne wyzwanie intelektualne, ale wierzę w ciebie father bossie. Odpowiedz na pytanie, kto jest większym patriotą i dlaczego jest to Jarosław Kaczyński. Dziękuję. :D
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #8 Pan Prezes
15 kwietnia 2015, 11:36
Nie obchodzi mnie jakie Kaczyński ma zdanie o Lepperze. Dla mnie Lepper zawsze będzie najlepszym politykiem i patriotą jakiego Polska miała.
Gówniarzom, którzy nie pamiętają przypomnę, jak się robi politykę. Tylko trzeba mieć odwagę, która - wiemy ile kosztuje w tym bandyckim państwie.
www.youtube.com/.../

PS
Dzisiaj największym patriotą jest Jarosław, tylko dlatego, że większych nie ma.
Bo zostali zamordowani. Chwała bohaterom. Andrzej Lepper i Lech Kaczyński!
Hip, Hip, hura! :D :P
Zacytuj
 
 
Belfer
+2 [2] #9 Belfer
15 kwietnia 2015, 12:49
Pan Prezes napisał:

Dzisiaj największym patriotą jest Jarosław, tylko dlatego, że większych nie ma.
Bo zostali zamordowani. Chwała bohaterom. Andrzej Lepper i Lech Kaczyński!
Hip, Hip, hura! :D :P

Cieszysz się?
Problem w tym, że to Kaczyński zniszczył Leppera. To Kaczyński ze swoimi ludźmi zmontował aferę gruntową i na dodatek tak nieudolnie, ze nie udało im się Leppera wrobić.
Zatem czy cieszy cię, że Kamiński dostał 3 lata za między innymi tę aferę? Czy sądzisz, że Ziobro również powinien ponieść odpowiedzialność?
A może i sam Jarosław?
Przypomnę ci też, że Lech - dopóki żył był tak samo wrogiem Leppera jak jego brat. Dlatego musisz mieć straszny dyskomfort czcząc dziś ludzi, którzy zniszczyli, a potem być może zamordowali twojego idola.
Jeśli ktoś Leppera zamordował, to na bank byli to ludzie związani z Kaczyńskim.
Kilka cytatów samego Leppera:

Cytat:
Z braci Kaczyńskich pierwszego poznałem Jarosława. To było w czasie wyborów prezydenckich w 2005 roku. W Sejmie, w klubie PiS, rozmawialiśmy w cztery oczy. Kaczyńscy zabiegali wówczas o moje poparcie dla Lecha w II turze wyborów. Już wtedy nie miałem złudzeń, który z bliźniaków jest mózgiem.
Cytat:
Hierarchowie Kościoła chcieli dobrze, ale nawet oni nie mogli przewidzieć, jaki jest Kaczyński.
Cytat:
Od początku nie miałem zaufania do Kaczyńskiego. Dzieliłem się swoimi wątpliwościami z abp. Głódziem. Rano chodziłem na mszę, a potem jedliśmy śniadanie. Mówiłem krótko: "Ekscelencjo, to nie jest do końca uczciwe". - Wiem, widzę to - odpowiadał arcybiskup. Ciągle wracał do tego pierwszego spotkania, listy i publicznej obietnicy Kaczyńskiego. Pamiętał przecież, że i jego prezes PiS oszukał.
Cytat:
Jarosławowi Kaczyńskiemu od początku chodziło tylko o jedno - chciał mnie wyeliminować i przejąć Samoobronę.
Cytat:
Zaczęła się koalicja i te same problemy. Wcześniej jeszcze pod osłoną nocy, w bibliotece Pałacu, gdzieś w piwnicy, dostałem tekę wicepremiera. Wtedy z Kaczyńskich wyszła cała ich małość.
Tych cytatów o Kaczyńskim (głownie Jarosławie) jest więcej. Wygląda na to, ze twój idol uważał Kaczyńskiego za wyjątkową swołocz. Więc jak to jest teraz z tym twoim uwielbieniem dla Jarosława. Zdradziłeś Leppera!
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #10 Pan Prezes
15 kwietnia 2015, 14:07
Lepper był prostym człowiekiem, a tacy są najlepsi.
Ty Belfer, mimo swojego wieku nie wyniosłeś ze swojego życia, żadnego doświadczenia. Mnie to nie dziwi, bo znam wielu belfrów i wiem, że poza szkołą nic nie potrafią dobrze zrobić.
No, może handlować we wakacje na jarmarkach.
Znam wiele wypowiedzi Leppera, jak to dziwni ludzie przychodzili i ostrzegali go przed Kaczyńskimi.
Wiem, że zmienił zdanie i za to zginął.
Nagranie istnieje, ma je Rutkowski i dlatego jest świętą krową. To jego "licencja na zabijanie"
Na postrach pokazał tylko tyle:
www.youtube.com/.../
Aferę gruntową już opisywałem, gdzieś wrzuciłem link, ale nie odrobiłeś lekcji.
gf24.pl/.../...
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-4 [4] #11 Pan Prezes
15 kwietnia 2015, 14:17
Lepper zginął z rąk WSI.
www.youtube.com/.../
Zacytuj
 
 
Belfer
+3 [3] #12 Belfer
15 kwietnia 2015, 15:04
Cytat:
Wiem, że zmienił zdanie i za to zginął.
Jasne. A Kopernik była kobietą. :D
Jesteś głupszy, niż ktokolwiek mógłby sobie to imaginować.
Lepper zdania nie zmienił i doskonale wie to jego rodzina. Cytowałem syna.
A jakim cudem Leppera miała zabić WSI, którą Antek policmajster niby rozwiązał i ujawnił? Znaczy Antek to zdrajca i tego nie zrobił. Albo zrobił nieskutecznie. Tak czy inaczej Antek się nie popisał.
Jak widzę te twoje nieudolne wklejki, to przypomina mi się pewien stary komuch, który z zaangażowaniem twierdził, że USA to zło i się rozpadną, a jednocześnie oszczędności trzymał w dolarach.
Zacytuj
 
 
Simon
+3 [3] #13 Simon
15 kwietnia 2015, 15:43
@Belfer

No i pięknie kolejny raz wypreparowałeś tę fatherbossową logikę, która pozwala wierzyć w dwie przeciwstawne rzeczy jednocześnie:)

On jest równocześnie miłośnikiem PRL i jej przeciwnikiem; miłośnikiem Leppera i człowieka, który go zniszczył - i ku mojej dzikiej radości, daje temu bez przerwy wyraz, nie odczuwając najmniejszej konfuzji. Jest wprost bezcennym przykładem praktycznym dla naszych teoretycznych wywodów.

Ale, gdy poskrobać głębiej, widać, kim jest naprawdę. Tak jak PIS - paradoksalnie partia o najbardziej postkomunistycznej mentalności.

"Lepper był prostym człowiekiem, a tacy są najlepsi." - jakbym o sojuszu robotniczo - chłopskim w Trybunie Ludu czytał.
Nie, ludzie prości są zwyczajnie prości. Lubią wierzyć, że są najlepsi, a do czego to prowadzi, widzimy po takich nieszczęsnych postach, dowodzących bardzo PROSTEGO braku jakiegokolwiek bardziej skomplikowanego przemyślenia.
Bo ludzie prości tak mają:)
Zacytuj
 
 
Simon
+3 [3] #14 Simon
15 kwietnia 2015, 15:52
I jeszcze taki kwiatek:

"Dwóch skurwysynów i zaprzańców postawionych obok Andrzeja Leppera wielkiego patrioty i wspaniałego polityka."

Pajac pisze per "skurwysyny" o ludziach, z których jego obecny bożek zrobił ministra obrony narodowej i wicepremiera.

Podobała mi się kiedyś wymiana zdań na jakimś forum. Miłośnik PIS napisał coś prześmiewczo o Tusku i "polityce miłości". Na co ktoś przytomnie mu odpowiedział: "Wolę politykę miłości, niż nienawiści."
Nieistotne, jak długo będą klepać pacierze i jak często klękać w katedrach. To nienawistni poganie, a nie żadna "prawica", a po języku ich poznacie.
Zacytuj
 
 
Belfer
+2 [2] #15 Belfer
15 kwietnia 2015, 16:53
Cóż. Giertych - o którym nasz nowotarski pisiak pisze tak brzydko - jest facetem wybitnie inteligentnym. Nigdy go nie lubiłem, ideologicznie był też mi obcy, ale nie odmawiałem mu inteligencji I wszystko wskazuje na to, że to on dzięki świetnie poprowadzonej intrydze uratował "człowieka prostego" od pogrążenia się w przygotowanym dla niego szambie. Zrobił to nie dlatego, że Leppera polubił nagle, ale dlatego, że są pewne fundamentalne zasady.
Tylko Kaczyński był taką hieną, że zasad nie miał żadnych. Dziś robi politykę siedząc okrakiem na trumnie brata. Wyjątkowo obrzydliwa postać. Problem Kaczyńskiego polega na tym, że był pewny iż Lepper jest taką samą gnidą. A Lepper był prostak i cham, ale jakieś tam zasady miał. Gdyby to Kaczyński pojął, to wiele zdarzeń potoczyłoby się inaczej. Ale Kaczyński jest nie tylko szmaciarzem bez zasad, ale też jako psychol nie potrafi zrozumieć psychiki innych ludzi. Jak już się na jakiś kierunek zaprogramuje, to nie jest w stanie zmienić planów.
Giertych był dla Kaczyńskiego zbyt dobrym przeciwnikiem i dzięki temu mieliśmy wcześniejsze wybory i dzięki temu od lat jakoś się ten kraj rozgrywa zamiast stać się czarną dziurą pisizmu.
Zacytuj
 
 
Baca
+2 [2] #16 Baca
15 kwietnia 2015, 23:07
Zgadzam się z Belfrem. Giertych to wyjątkowo inteligentny i trzeźwo myślący polityk. Perełka - komentarz Giertycha do przerośniętej dyskusji czy Prezydent Kwaśniewski ma pojechać do Moskwy na jakieś obchody - " zawsze uważałem, że Pan Prezydent powinien wyjechać do Moskwy" :)
To był przedziwny triumwirat. Od samego początku, ba jeszcze przed powstaniem, wszyscy trzej patrzyli się jak orżnąć pozostałych. Lepper w pewnym momencie poczuł się pewnie, myślał, że jest niezbędny, że nabrał mocy i inteligencji, że go Kaczyńscy nie ruszą, a to była zaplanowana akcja jak z Marcinkiewiczem. Nie wyszła zgodnie z planami, między innymi dlatego, ze nie doszacowano inteligencji Giertycha, lojalności Bergerowej, a przede wszystkim wyborców, którzy zbyt szybko zorientowali się co to takiego ta IV RP.
Osobiście nie wierzę w samobójstwo Leppera. To był prymityw, umiejący bez skrupułów wszędzie wepchać się "na chama", liczący jak Hitler, na brak reakcji "bo nie wypada". Na dodatek były bokser. Tacy nie mają myśli samobójczych. Gdyby zginął po pijanemu za kierownicą lub w bójce - uwierzyłbym. Ale tak?
POLEGŁ NA POLU CHWAŁY WIESZAJĄC SIĘ. Mam rację FB?
Zacytuj
 
 
Belfer
+2 [2] #17 Belfer
15 kwietnia 2015, 23:42
Psychika ludzka jest niezbadana, nawet prymityw ma swój próg wytrzymałości. Paradoksalnie do śmierci Leppera przyczyniła się ekipa Tuska. (Ale nie podniecaj się father bossie, nie tak jak myślisz.)
Otóż odchodzący Lepper, przegrał wybory i w zasadzie z dnia na dzień znalazł się na lodzie. Pozbawiony apanaży sejmowych i rządowych, szef partii biednej, bo przegranej, znalazł się w sytuacji fatalnej finansowo. A wierzcie mi problemy finansowe potrafią bardziej zdołować niż problemy z d***. Lepper spodziewał się jednak, że wypłynie na powierzchnię, gdy ekipa Tuska zacznie się Kaczyńskiemu dobierać do tyłka. Przecież cała polska wkurzona tym paskudnym jątrzącym konusem na to czekała. Powinna spotkać go sprawiedliwość za śmierć Blidy, za aferę gruntową, za wszystkie bezprawne akcje CBA. Poza samym PiSem wszyscy uważali, że należy rozliczyć IV RP.
A tymczasem nic się nie działo. Powoli rozwijały się rozpoczęte wcześniej sprawy dotyczące afery rozporkowej w Samoobronie. Łyżwiński znalazł się w opałach, a Lepper też miał przerąbane. Choć z drugiej strony ojcem dziecka pani Krawczyk nie był, więc kto wie, czy to nie był odprysk wcześniej ustawionej sprawy z czasów Kaczyńskiego.
Tymczasem ekipa Tuska była kompletnie bierna. Kaczyński ze swoim przydupasami obrzucał ich ekskrementami, a oni nic. To załamało Leppera. Uważał, że ta ekipa jest w zmowie z Kaczyńskim. Miał materiały na kurdpupla, ale nikt nie chciał go wysłuchać.

Jeśli komuś zależało na śmierci Leppera, to właśnie Kaczyńskiemu, Ziobrze i spółce. I jeżeli Lepperowi ktoś "pomógł", to szukać należy właśnie wśród dawnych agentów, wiernych gladiatorów Kaczyńskiego.
Zacytuj
 
 
Baca
+2 [2] #18 Baca
15 kwietnia 2015, 23:53 Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #19 Pan Prezes
16 kwietnia 2015, 09:37
Cytat:
Pajac pisze per "skurwysyny" o ludziach, z których jego obecny bożek zrobił ministra obrony narodowej i wicepremiera.
No i co z tego?
Drugi pajac prostej rzeczy pojąć nie może.
Uważaj bo własna żona kiedyś ci powie ty skurwielu.
Idąc twoją logiką dziwiłbym się twojej żonie, że tak mówi, a przecież wyszła za ciebie za mąż.

PS
Tylko w mafii takiej jak PO, układy trwają do śmierci. Powiem więcej - nawet przyjęli w swoje szeregi tych, którzy w PiS byli skurwysynami.
Zacytuj
 
 
Belfer
+1 [1] #20 Belfer
16 kwietnia 2015, 10:44
Nie. Do śmierci to trwają w głupocie wyznawcy PiS. I ich dzieci, i dzieci ich dzieci.
Minie dwieście lat, a może trzysta, a jakiś potomek father bossa będzie w internecie pisał:
"To jest zdrajca narodu, bo jego prapradziadek głosował na PO".
:)
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #21 Pan Prezes
16 kwietnia 2015, 11:29
Już jest!
Nie czekać, tylko kupować.
To książka, jakiej dotąd nie było na polskim rynku. Żadna książka nawet w minimalnym stopniu nie pokazuje o prezydencie Komorowskim tyle, co ta.
Cytat:
Nawet jeśli wiedziałem coś na 100%, ale miałem wątpliwości co do udowodnienia, to odstępowałem od tego. Książka jest pełna szokujących faktów.
Wojciech Sumliński
www.empik.com/.../
Kupić, przeczytać a potem podyskutujemy ciemnogrodzie.
Zacytuj
 
 
Belfer
+2 [2] #22 Belfer
16 kwietnia 2015, 12:04
Sumliński to załgany ubek. Opowiadał o wywiadzie z Komorowskim i twierdził, że wszystko zostało zarejestrowane kamerą. Tymczasem tego rzekomego wywiadu Sumlińskiego nigdzie nie ma.
Jak by był konkurs na największe bydlę w polityce, to Sumlińśki miałby duże szanse na finałowy konkurs.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #23 Pan Prezes
16 kwietnia 2015, 14:07
Sumliński pracował wtedy dla TVP.
Zapytaj o nagranie w TVP, może ci pokażą.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-3 [3] #24 Pan Prezes
16 kwietnia 2015, 14:08
Cytat:
Jak by był konkurs na największe bydlę w polityce, to Sumlińśki miałby duże szanse na finałowy konkurs.
Popatrz, a ja myślałem, że Tomasz Lis.
Zacytuj
 
 
Simon
+3 [3] #25 Simon
16 kwietnia 2015, 16:03
"Uważaj bo własna żona kiedyś ci powie ty skurwielu."

Bez obaw. Obracam się wśród ludzi normalnych i takąż mam rodzinę.

Wśród ludzi, których znam, mało kto używa tak plugawego języka i jest takim bezmózgiem, jak ty.

A czy możesz kogoś w ten sposób obrazić? Mógłbyś, gdybyś coś sobą reprezentował. Żul na ulicy nie jest w stanie obrazić przechodnów, choćby nie wiem, jak się starał.

Ale starania doceniam, bo są kolejnym przyczynkiem do ukazania stanu umysłowości wielu wyborców PIS. Zatem, nie krępuj się.
Zacytuj
 
 
sunset
+2 [2] #26 sunset
17 kwietnia 2015, 07:04
brawo Simon :)
tak właśnie uważam: nie jest w stanie nas obrazić ktoś, kto nie jest na odpowiednim poziomie. zarówno kulturalnym jak i etycznym. dlatego nigdy FB nie był w stanie mnie obrazić. najczęściej przestawałem czytać jego posty w momencie, kiedy przestawał mi odpowiadać jego rynsztokowy język oraz chamstwo. czasami też przestawałem go czytać ze względu na idiotyzmy jakie wypisywał. po prostu normalny człowiek ma pewną graniczną ilość kretynizmu jaką jest w stanie przeczytać/wysłuchać w jednostce czasu :) jedni mają większą odporność inni mniejszą. ja mam dość małą odporność.
jeszcze jedna śmieszność: on nazywa nas "ciemnogrodem" :D - standardowe zachowanie pisowskiej gawiedzi: wybrać swoją najgorszą cechę i wytykać ją przeciwnikom :)
Zacytuj
 
 
Simon
+3 [3] #27 Simon
17 kwietnia 2015, 22:59
@sunset

Wiesz sunset, generalnie osobniki takie, jak FB, mimo swej przydatności w unaocznianiu skutków głupoty, sprawiają mi ból. Bo ja jestem tak skonstruowany, że raczej lubię ludzi - najwyraźniej w przeciwieństwie do niego. Dlatego tak mnie boli też nienawiść pislamu i w ogóle wykluczający sztafaż wszystkich ideologii. I to, jak potrafią w ludziach rozdmuchać nienawiść.
A ja chciałbym widzieć coś dobrego w każdym - i często za tę idealistyczną naiwność niestety gorzko płacę... choć nie mogę powiedzieć, żebym się też parę razy nie zdziwił na plus.

I przecież nie mogę wiedzieć, jak kiedyś pisałem, czy poza tym porażającym poziomem na tym portalu FB nie jest kochanym i czarującym czyimś ojcem i dziadkiem albo niezrównanym zbieraczem etykiet z całego świata. Nie wiem tego i wolę się łudzić, że pislam kaptuje ludzi na stronę nienawiści i rzucania "skurwysynami" dla zwykłej głupoty czy jakichś zawodów w przeszłości, a niekoniecznie takich, którzy sami zasługują na miana, którymi się posługują.
Dlatego, kiedy jakiś miłośnik PIS wypisuje takie kacapoły, wolę myśleć, że to z dobroci serca, zwiedzionego syrenim śpiewem ideologa (bo angażuje się uczciwe serce, a nie wakujący rozsądek); niż myśleć, że czytam wynurzenia prawdziwego bydlęcia, które szczerze nienawidzi ludzi i złośliwie cieszy się z każdej okazji, kiedy można spodziewać się, że oberwą w dupę. I poprze każdego głupola, który tylko zdestabilizuje, co się tylko da - od tak, dla czystej, złośliwej, bezinteresownej satysfakcji, bez różnicy, Lepper, Tymiński czy inny kto taki.
Pewnie za tę wiarę w ludzi jeszcze nie raz się przejadę...
Zacytuj
 
 
sunset
+2 [2] #28 sunset
18 kwietnia 2015, 07:40
@Simon :)
kiedyś już o tym pisałem tutaj. sprawa przynależności partyjnej (rzeczywistej lub emocjonalnej) jest dość łatwa do zidentyfikowania. PiS przyciąga ludzi z syndromem odrzucenia.
Ów syndrom charakteryzuje się bardziej odrzuceniem społeczeństwa przez "chorego" niż odrzuceniem go przez społeczeństwo. Nie musi, to odrzucenie, dotyczyć całego społeczeństwa i najczęściej jest spowodowane jakąś "awarią" w dziedzinie życia osobistego lub zawodowego. No i najtragiczniejsze z tego wszystkiego: u chorego następują dość szybkie zmiany światopoglądowe: teorie spiskowe, zwulgaryzowanie języka, agresja, bezinteresowna zawiść etc. etc.
W sumie bardzo smutne to.
Zacytuj
 
 
Belfer
+2 [2] #29 Belfer
18 kwietnia 2015, 10:35
Coś w tym jest. Do tego dodałbym, że w nieco starszym pokoleniu są to ludzie, którzy w mętnej wodzie PRL czuli się doskonale i tęsknią - z jednej strony za młodością, z drugiej za tamtymi możliwościami. Mam kilka przykładów wśród ludzi, których znam (znałem).
- były dyrektor zakładu PGR (za wieprzowinę miał wszystko, czego brakowało innym);
- tzw. prywaciarz ze znajomościami (po upadku PRL pojawiła się konkurencja, której wcześniej nie miał i wymagania co do jakości);
- ogrodnik (kiedyś tylko na kwiatkach, wystarczył dzień kobiet i święto zmarłych, a dziś musi różne sałaty, kapusty, szczypiorki, z samych kwiatków nie wyżyje);
- były milicjant (wiadomo);
- facet z rodziną w Niemczech (kiedyś towary z Niemiec sprzedawał z ogromnym przebiciem, w PRL nic nie było);
- marynarz (same diety wizowe dawały mu parę razy więcej niż pensja);

Dziś podstawy ekonomicznego bytu tych ludzi wyglądają zupełnie inaczej, więc ich idolami są zawsze politycy kontestujący rzeczywistość. A więc Tymiński, potem Lepper, wreszcie Kaczyński. Ich potomkowie, którzy złość i nienawiść wyssali z mlekiem matki, uwielbiają Korwina lub Kukiza.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-2 [2] #30 Pan Prezes
20 kwietnia 2015, 09:25
Śmieszne te diagnozy ludzi uważających się za rozumnych. Czemu mnie to śmieszy? Mam przyjemność wymieniać poglądy z ludźmi, których sposób widzenia otaczającej rzeczywistości to jakaś teoria gazetowa. Usiłuję wyobrazić gościa, który się obrusza, że można paru gości nazwać skurwielami. Że ktoś z kimś może się pokłócić i pobić. Że można komuś wybaczyć. Że można zacząć od nowa. Że może małżeństwo się ładnie zacząć a fatalnie skończyć. Cóż człowiek taki zapewne pochodzi z niepatologicznej rodziny. Mama czytała bajki, tatuś nauczył jeździć na rowerze. Na podwórko wychodził tylko z rodzicami. Nigdy nie wypił alkoholu. Pierwszy seks w wieku 25lat i to z pierwszą poznaną dziewczyną z którą zostanie do końca życia. Dwoje dorodnych dzieci, ale takie same pierdoły jak on.
cdn
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-2 [2] #31 Pan Prezes
20 kwietnia 2015, 09:41
Wizja świata poukładana. Tak mu się przynajmniej wydaje. Dobrzy to są ci co ładnie gadają, ładnie się ubierają. Mają ważne stanowiska. W telewizji ich chwalą. PRL był be, bo teleranek wyłączyli. Unia ok bo drogi budują. Kto burzy te błogie nastroje jest zły. Przecież żyje się fajnie, jest ciepła woda w kranie, w sklepach pełne półki, żona ma pracę. On nie ma stałej pracy. Inaczej nie tworzyłby idiotycznych quizów, bo skąd by brał na to czas. Z tatusiem rysowali obrazki i grali w Eurobiznes. Stąd te bazgroły i oczarowanie UE. Nagle ktoś podchodzi i mówi: ty chu.. Gość w płacz i żali się jak mu smutno. Czarno to widzę. Przyszłość, może doprowadzić gościa nawet do samobójstwa. Obecny stan rzeczy musi trwać. To gwarancja stabilności.
Lepiej zatkać uszy i krzyczeć, że ziemia jest płaska.
Zacytuj
 
 
Belfer
+1 [1] #32 Belfer
20 kwietnia 2015, 10:30
Nie lubisz ciepłej wody w kranie? Nie musisz jej używać. Najlepiej w ogóle odetnij wodę bieżącą. Po co komu takie zgniłe kapitalistyczne udogodnienia. Wykąpać się można w strumieniu, do picia łapać deszczówkę.
Ładnie się ubierać? Pedalstwo. Poszperaj w śmietnikach, na pewno coś znajdziesz.
Drogi? No panie śmiechu warte. Pradziadek bez żadnych drogów po halach wędrował. Na co komu drogi? Drogi to kapitalistyczne gówno wymyślone w celu wyzyskiwania klasy robotniczej. W PRL dróg nie było, a maluch jechał.
Pasuje?
No to wypierdalaj skurwielu do swojego matriksu.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-2 [2] #33 Pan Prezes
20 kwietnia 2015, 11:15
Co wypierdalaj, co wypierdalaj. Sam wypierdalaj do swojego matrixu. Twoje gadki do obraz człowieka, który zachowuje się jakby wyszedł z jakiejś dziury w ziemi i nagle świat zobaczył. Tak wygląda jakby wyszedł z tej dziury do kibla w jakimś barze mlecznym i krzyczał Europa, Europa.
Twoje diagnozy to paranoja człowieka, co gdzieś na zadupiu uczył wieśniaków, a świat mu przyleciał koło nosa. Belfer zasrany. To Tusk na wezwania do wielkich reform odpowiadał, że woli politykę, która gwarantuje ciepłą wodę w kranie, zamiast narzucania ludziom wielkich celów. I ty sobą to właśnie potwierdzasz. Ciepłe kluchy. O to chodzi z tą ciepłą wodą.
Jak można opowiadać takie pierdoły o tych niezadowolonych po PRL. Komu. Jakimś gówniarzom, pewnie. Te twoje przykłady są wyssane z brudnego palucha.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-2 [2] #34 Pan Prezes
20 kwietnia 2015, 11:28
Otóż znam dyrektora byłego PGR-u. Dzisiaj jest właścicielem wszystkich nieruchomości po tym PGR-ze. Połowę wynajmuje,na II połowie ma skład budowlany i wielbiciel PO.
Następny kumpel,prywaciarz ze znajomościami. Dziś jeden z najbogatszych ludzi w okolicy. Każdego sędziego ma w kieszeni. Żadnej sprawy nie przegra. Kumpel ogrodnik mówi, że w PRL musiał tyrać jak wół,bo kwiatki rzodkiewki, pieczarki, itp. Dzisiaj mu wystarczy 8 marca, walentynki i Halloween. Były milicjant - od 20 lat na emeryturze i praca ochroniarza. Innego niż Komorowski na prezydenta nie chce. Kumpel z Niemiec teraz handluje nieruchomościami z NRD, modli się aby ten Kaczyński nie wrócił do władzy. A kumpel marynarz 15 razy więcej teraz zarabia niż w PRL. Twoje głupie przykłady nijak mają się do rzeczywistości.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-2 [2] #35 Pan Prezes
20 kwietnia 2015, 11:42
Teraz nie ma cwaniactwa?Cwaniaki po PRL robią jeszcze większe cwaniactwa. Taki budowlaniec wygrywa wszystkie przetargi. Później oszczędza na cemencie, nie wypłaca podwykonawców. Bankrutuje i otwiera nową firmę w innej miejscowości. W przyszłości będą sierotami po IIIRP. Tylko oni nie zginą. Nie będą narzekać. Za dużo się nażarli. Narzekać zaczną takie pierdoły, belfer i simon. Ciepłej wody w kranie nie będzie,bo nie będzie was na nią stać.
W złotym wieku historii naszego kraju zjeżdżali obywatele całej Europy; holenderscy rolnicy, niemieccy osadnicy, innowiercy, żydowscy kupcy i niepokorni naukowcy. Cóż z tego, że wszystko mam, dzieci wychowane i na swoim. W PRL 15 razy ciężej pracowałem niż dzisiaj. Ale z rzeczywistością zgodzić się nie mogę. A wam się dziwię, ale żałować nie będę.
Zacytuj
 
 
Belfer
+1 [1] #36 Belfer
20 kwietnia 2015, 12:21
Cytat:
Otóż znam dyrektora byłego PGR-u.
Tak, ja też. Jest nauczycielem (takie miał pierwsze wykształcenie) i zwolennikiem PiS. Zawsze mówi, że w PRL to był dobrobyt.
Cytat:
Następny kumpel,prywaciarz ze znajomościami.
Ale masz kolegów. Ja się z takimi nie zadaję.
Cytat:
Kumpel ogrodnik mówi
Zdaje się, ze jednak co innego mówi. Dziś na dzień kobiet zakłady pracy nie kupują tysiącami zdechłych tulipanów. Mąż żonie to kwiatka wybiera porządnego i żeby tanio, firma pracownicom raczej kosmetyczkę lub spa funduje. Ciężkie dziś życie ogrodnika, bo Biedronka pilnuje standardów i ceny ma niewysokie. A na dodatek ogrodnik musi ładnie popakować towar i musi być czysty.
Cytat:
Były milicjant - od 20 lat na emeryturze i praca ochroniarza.
Tak, stoi dziesięć godzin w centrum handlowym za 4,20 za godzinę brutto. A stary jest i to nie jest lekkie zajęcie. A ta emerytura milicyjna to dziś raptem 2 tysiące. Więc narzeka, liczy na Millera, a głosować zamierza na Ogórek, bo fajna dupa.
Cytat:
Kumpel z Niemiec teraz handluje nieruchomościami z NRD, modli się aby ten Kaczyński nie wrócił do władzy.
Nie ma obawy, nie wróci. Ale co temu z Niemiec do tego, to nie wiem. Coś przedobrzyłeś tę swoją historyjkę.
Cytat:
A kumpel marynarz 15 razy więcej teraz zarabia niż w PRL
Tylko w PRL był panisko, a teraz się nie wyróżnia z tłumu. W PRL miał na czysto w przeliczeniu na dolary jakieś 300 (dziesięć razy więcej niż nauczyciel, który miał 30).
Dziś ma 15 razy więcej. 4500 dolarów, niewiele biorąc pod uwagę, że pływa pod cypryjską banderą na rzęchu sprzed 80 lat, na którym każda burza to loteria. W domu spędza co najwyżej parę dni świąt, kochanków żony nawet nie próbuje policzyć, a dzieci w zasadzie nie zna. Oczywiście jest zwolennikiem PiS i jest wściekły, że na cypryjskim statku nie będzie komisji wyborczej, bo chciał zagłosować na Dudę.
Cytat:
Ale z rzeczywistością zgodzić się nie mogę.
I się nie pogodzisz. Bo twój świat to już skansen historii. W sumie to współczuję.
Zacytuj
 
 
Simon
+2 [2] #37 Simon
20 kwietnia 2015, 16:14
Tak to jest, jak ktoś walczy z konstruktami własnej wyobraźni.

I pamiętajcie: do rozwikłania najbardziej diabolicznych spisków nadają się ludzie jak najbardziej prości:)

Co do przytoczonych lamentów: tak, ja wiem, że ta polska cecha, że nie można spać, jak ktoś coś więcej ma - jak przetrwała PRL, tak i zapewne IVRP przetrwa. Ale po co do tego dorabiać pseudopatriotyczne bajeczki? Przecież to od razu widać, że popiera się jakiegoś Tymińskiego, Leppera czy Kaczyńskiego nie, żeby (tu wstawić obowiązujące, górnolotne hasło), tylko, żeby zabrali. Tym skurwielom, co ośmielają się mieć, czego PP nie ma.

Takie proste, a tyle słów.
Zacytuj
 
 
Belfer
+1 [1] #38 Belfer
20 kwietnia 2015, 18:36
Największy sukces komunistów. Niezniszczalna scheda PRL. Wychować nowego człowieka, który nie będzie się zajmował pracą i korzystaniem z owoców swojej pracy, ale będzie siebie i innych zatruwał ciągłym myśleniem, jak to by było dobrze, gdyby innym zabrać. Dorosło już pokolenie, które w zasadzie PRL zna tylko z opowieści, ale charakter sowieckiego człowieka mają we krwi, genetycznie przekazany przez dziadków i ojców.
Lenin wiecznie żywy.
Zacytuj
 
 
sunset
+2 [2] #39 sunset
20 kwietnia 2015, 23:24
Simon napisał:
...Przecież to od razu widać, że popiera się jakiegoś Tymińskiego, Leppera czy Kaczyńskiego nie, żeby (tu wstawić obowiązujące, górnolotne hasło), tylko, żeby zabrali. Tym skurwielom, co ośmielają się mieć, czego PP nie ma...

A jeżeli już nie zabiorą, to przynajmniej samochód porysować gwoździem, albo nawymyślac od "ch... lub "sk...synów"... Tak, Tak, FB to cały Ty. Niestety. Zawiść i nienawiść - Twoje główne uczucia.
Zacytuj
 
 
Pan Prezes
-2 [2] #40 Pan Prezes
21 kwietnia 2015, 10:23
Tylko, że ja wszystko mam - wg waszego materialistycznego pojęcia. Może chciałbym mieć takich pracowników jak wy. Ale nie jestem szefem Amway, dlatego tak bardzo mi na tym nie zależy.

Pozdrawiam i szczęścia życzę w waszym świecie.
deon.pl/.../d1054589658.jpg
Zacytuj
 

Dodaj komentarz

Zarejestruj się, aby nie mieć ograniczeń w komentowaniu:
- nieograniczona ilość znaków (niezarejestrowani mają limit do 1000)
- możliwość korekty swojego komentarza przez 5 minut od momentu publikacji
- możliwość wstawiania obrazków bezpośrednio w komentarzu (przycisk)
- możliwość oceny komentarzy innych użytkowników
- brak zabezpieczenia antyspamowego CAPTCHA, czyli wysyłasz bez podawania kodu z obrazka

Kod antyspamowy
Wygeneruj nowy, bo nie mogę się rozczytać